Salgs- og leveringsbetingelser for MALERFIRMA ABILD-HANSEN

 

Betalingsbetingelser:

8 dage netto kontant, fra fakturadato, der betales via mobilpay eller ved bankoverførelse, Rykkergebyr 100.- pr. rykker. Rente ved for sent indbetaling for private,

diskontoen + 7 % p.a. Erhvervskunder 2 % pr. måned.

 

Reklamationer:

Vedrørende faktura skal ske inden 8 dage fra fakturadato.

 

Vedrørende arbejdet skal ske inden 5 år fra opstartsdato på malerarbejde.

 

A conto:

MALERFIRMA ABILD-HANSEN kan forlange a conto, ved arbejder udover 14 dages varighed, uanset årsagen hertil. Eller som betaling af leveret malervarer.

 

Betalingsbetingelser som normale betalingsbetingelser.

 

Timelønsarbejder:

Ved timelønsarbejde faktureres efter en fast timepris kr. 430,00- + moms (kr. 537,50 - inkl. moms). kørsel efter timetakst, varerforbruget faktureres efter

detailpris - 10% rabat.

 

Prisoverslag:

Prisoverslag er ikke bindene fra MALERFIRMA ABILD-HANSEN's side. hvis fast pris ønskes skal der udarbejdes et tilbud. Se under tilbud.

 

Tilbud:

Tilbud afgives med følgende forbehold:

 - Håndværksrådets standardforbehold

 - Danske Malermestres faglige forudsætninger

 

Tilbuddet er gældene i 30 dage. Ved accept af tilbudet er dette bindene fra begge parter. Det skal bemærkes at kun den behandlingsform som er skrevet i tilbuddet er gældene, hvis anden behandlingsform skal udføres, er dette ekstraarbejde som faktureres ud over tilbuddet, MALERFIRMA ABILD-HANSEN er dog forpligtet til at meddele kunden om arbejdet, samt hvad det koster ekstra, dette gøres skriftligt.

 

Hvis tidsfrist er gældene skal dette være noteret i tilbuddet, se endvidere under tidfrist og adgangsforhold.

 

Tidsfrist og adgangsforhold:

Hvis MALERFIRMA ABILD-HANSEN bliver forsinket pga. anden entreprenør, anden behandlingsform, produktforskrifterne ikke kan overholdes, eller sygdom, kan malerfirmaet ikke gøres ansvarlig, malerfirmaet er dog forpligtet til at kræve tidfristforlængelse.

 

Rummene som maler behandles, skal være ryddet, der skal være 1 m bred adgang til pladsen, hvis nøgle ikke udleveres og der ikke er adgang til pladsen når

MALERFIRMA ABILD-HANSEN møder Mellem 8-16 i hverdage, er malerfirmaet berettiget til at fakturere den faktiske tid som han måtte vente.

 

Adgang til toilet samt vask for rengøring af redskaber skal være til stede indenfor 50 m, hvis dette ikke er muligt, faktureres den tid som bruges til nærmeste facilitet.

 

Parkering:

Evt. udgifter til betalingsparkering hos kunden/opgaven faktureres ekstra.


Forsikringer:

MALERFIRMA ABILD-HANSEN har erhvervs ansvarsforsikring hos AIG Danmark.

 

Bankforbindelse:

Danske bank Reg.nr.: 3409 kontonr.: 11864414